Bulk SMS е инструмент за изпращане на пакети кратки съобщения до мобилни телефони през интернет (API или WEB). Bulk SMS е моментална, онлайн информационна услуга. Тя се използва ефективно за авторизация, информиране, промоции, реклама и други цели

мобика сървъри изпращачи група получатели

ползи

1

Ниска цена при висока ефективност. Над 90% от кратките съобщения се прочитат и то веднага

2

Спестяване на време и разходи за контакт с клиента

3

Моментално доставяне на съобщенията

4

Моментален, измерим отговор от получателя

Изберете как да се свържете с нас.