услуги

В съвременния свят обмяната на информация е движеща сила. Комуникацията в реално време е основа за всеки бизнес

Мобика осигурява на бизнеса онлайн връзка с неговите потребители и партньори. Тази връзка е бърза, ефикасна и с измерим резултат

контакт

Лесно избирате и комбинирате канали – Viber, Messenger, Telegram, SMS. Посланието Ви може да съдържа текст, линк, медия. Да бъде персонално и да изгражда дългосрочни отношения с получателя

Над 50 000 000съобщения годишно
Над 1000доволни клиенти
Над 800мобилни оператора
Изберете как да се свържете с нас.