Какви предимства Ви дава Messenger?

  • Messenger Ви позволява да изпращате съобщения до 1000 символа (кирилица, латиница), без ограничение за символи и енкодинг. Добавете към текста си картинка, бутон към персонална страница, линк, стикери, емотикони, видео

  • Без значение в коя държава е клиентът Ви - ще получи вашето послание

  • Споделете с клиентите си новини и информация за своите продукти и услуги отвъд ограниченията на SMS. Направете всяко съобщение персонално и специално. Маркетинг кампаниите Ви ще увеличат своята ефективност

  • Получавате обратна връзка от абоната – кога е доставено съобщението, кога е прочетено и как е реагирал абонатът. Статусите са в реално време и доставят ценна информация на вашия екип. Плащате за доставено съобщение. На фиксирана цена

Ако съобщението не достигне потребителя в срок, ние ще го доставим чрез друга платформа или SMS

Изберете как да се свържете с нас.