услуги

В съвременния свят обмяната на информация е движеща сила. Комуникацията в реално време е основа за всеки бизнес

Мобика осигурява на бизнеса онлайн връзка с неговите потребители и партньори. Тази връзка е бърза, ефикасна и с измерим резултат

контакти

Лесно избирате и комбинирате канали – Viber, Messenger, Telegram, SMS. Посланието Ви може да съдържа текст, линк, медия. Да бъде персонално и да изгражда дългосрочни отношения с получателя