Какви предимства Ви дава Telegram?

  • Telegram Ви позволява да изпращате съобщения до 1000 символа (кирилица, латиница), без ограничение за символи и енкодинг. Добавете към текста си картинка, бутон към персонална страница, линк, стикери, емотикони, видео

  • Без значение в коя държава е клиентът Ви - ще получи вашето послание

  • Споделете с клиентите си новини и информация за своите продукти и услуги отвъд ограниченията на SMS. Направете всяко съобщение персонално и специално. Маркетинг кампаниите Ви ще увеличат своята ефективност

  • Получавате обратна връзка от абоната – кога е доставено съобщението, кога е прочетено, как е реагирал абонатът. Статусите са в реално време и доставят ценна информация на вашия екип. Плащате за доставено съобщение. На фиксирана цена.

Ако съобщението не достигне потребителя в срок, ние ще го доставим чрез друга платформа или SMS

чат бот

Социалните медии и чат приложенията се превърнаха в предпочитан начин да общуваме с близки и приятели. Бизнесът има възможност да провежда по-лични разговори с клиента, благодарение на автоматизиран интерфейс, наречен Чат Бот. Това е компютърна програма, която провежда приятна, човешка дискусия с клиента от името на компанията. Общуването е по-естествено от това в уеб сайт или приложение. Пести човешки ресурси и обслужва много потребители без спад в качеството.

Маркетингът ще използва този мощен инструмент за своите цели. Чат Ботовете и месинджърите ще позволят по-голяма автоматизация в маркетинга

До 2022 г. бизнесът ще ползва Чат Ботове на всички популярни платформи. Благодарение на изкуствен интелект (ИИ) тези ботове ще разполагат с интуитивен интерфейс и потребителите ще ги предпочитат. Ботове ще се интегрират в уеб-сайтове, ще заменят приложения, ще изместват запитванията по имейл. Чат ботът ще се превърне в първа точка за контакт с клиента

контакти